Szczegółowy harmonogram obron licencjackich

2020-2021

 

Lp. Kierunek Student Promotor Recenzent Przewodniczący Data Godzina[1] Miejsce[2]
1. Filologia Polska 119874 dr Wojciech Kędzierzawski dr Urszula Sawicka dr  hab. Dorota Świtała- Trybek, prof. UO 14.07.21 r. 13.00 Collegium Maius, p. 314
2. Filologia Polska 119882 dr Wojciech Kędzierzawski dr Urszula Sawicka dr hab. Dorota Świtała- Trybek, prof. UO 14.07. 21 r. 13.00 Collegium Maius, p. 314

 


Szczegółowy harmonogram obron magisterskich

2020-2021

Lp. Kierunek Student Promotor Recenzent Przewodniczący Data Godzina Miejsce
1. Filologia Polska 119879 dr hab. Danuta Lech-Kirstein dr Monika Krzempek dr hab. Marzena Makuchowska 29.06.2021 10.40 Sala Plafonowa
2. Filologia Polska 118782 dr hab. Danuta Lech-Kirstein dr hab. Marzena Makuchowska dr hab. Anna Tabisz 29.06.2021 11.00 Sala Plafonowa
3. Filologia Polska 120804 dr hab. Anna Tabisz dr hab. Danuta Lech-Kirstein dr hab. Marzena Makuchowska 29.06.2021 11.20 Sala Plafonowa
4. Filologia Polska 119875 dr hab. Anna Tabisz dr hab. Danuta Lech-Kirstein dr hab. Marzena Makuchowska 29.06.2021 11.40 Sala Plafonowa

  

Lp. Kierunek Student Promotor Recenzent Przewodniczący Data Godzina Miejsce
1. Filologia Polska 119873 prof. dr hab. Ewa Malinowska dr hab. Marzena Makuchowska dr hab. Anna Tabisz 5.07.2021 10.00 Sala Plafonowa
2. Filologia Polska 119877 prof. dr hab. Ewa Malinowska dr hab. Marzena Makuchowska dr hab. Anna Tabisz 5.07.2021 10.20 Sala Plafonowa

  


 

Harmonogram egzaminów w sesji letniej 2020/2021

(sesja: 25.06-8.07; 25.06 egzamin z języka obcego; 02.09.-14.09 sesja poprawkowa)

Kierunek: Filologia polska, studia I stopnia, rok I

Lp.

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Data 

Godzina 

Forma egzaminu

1. 

1.S3.FP1.14

Literatura polska do końca XVIII w. 2

7.07.21 r.

9.00

Egzamin w formie ustnej na Ms Teams

2.

1.S3.FP1.29

Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego 2

I termin 

25.06.21

II termin

8.09.21

9.00

9.00

Egzamin w formie pisemnej na MS Teams

Egzamin w formie pisemnej na MS Teams

 


 

Harmonogram egzaminów w sesji letniej 2020/2021

(sesja: 23.06-8.07; 23.06 egzamin z języka obcego; 01.09.-14.09 sesja poprawkowa)

Kierunek: Filologia polska, studia I stopnia, rok II

 

Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Data Godzina Forma egzaminu

 

1. 1.S3.FP.16 Literatura pozytywizmu I termin

30.06.21 r.

10.00 Ustny, zdalna
2. 1.S3.FP.34 Rozwój języka polskiego I termin

28.06.21 r.

II termin

2.09.21 r.

10.00

 

 

10.00

Pisemny, MS Teams

 

 

Pisemny, MS Teams

 


 

Harmonogram egzaminów w sesji letniej 2020/2021

(sesja: 25.06-8.07; 25.06 egzamin z języka obcego; 02.09.-14.09 sesja poprawkowa)

Kierunek: Filologia polska, studia I stopnia, rok III

 

Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Data Godzina Forma egzaminu

 

1. 1.1.D3.FPL.21 Literatura 20-lecia międzywojennego 5.07.21 r. 10.00 ustna

 

 


 

Harmonogram egzaminów w sesji letniej 2020/2021

(sesja: 25.06-8.07; 25.06 egzamin z języka obcego; 02.09.-14.09 sesja poprawkowa)

Kierunek: Filologia polska, studia II stopnia, rok 1

 

Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Data Godzina Forma egzaminu

 

1. 1.S2.FP.5 Historia języka polskiego I termin

29.06 21 r.

II termin

2.09.21 r.

 

10.00

 

10.00

 

Egz. zdalny, pisemny

 

Egz. zdalny pisemny

 

2. MN-CEU-D2-02-PRW Psychologia rozwojowa i wychowawcza 23.06.21 r. 10.00 Moodle